ZASEBNI VRTEC VOLKEC

Vrtcu Volkec temelji na štirih osnovnih vrednotah, ki so oblikovane v sodelovanju z organizacijo Familylab, ki jih je formuliral Jesper Juul.
Te vrednote so:

1. Enakovrednost: V vrtcu se otroci obravnavajo kot soustvarjalci svojega sveta ob vodstvu odraslih. Poudarek je na tem, da so otroci vidni, slišani in se jih jemlje resno. Vrtec organizira posebne dogodke in družinska srečanja, kjer želijo starše in otroke videti, slišati in sodelovati z njimi.

2. Odgovornost: Vrtec spodbuja vzgojitelje k (samo)analizi in osebni odgovornosti. Vzgojitelji imajo možnost sodelovanja in strokovne pomoči pri svojem osebnem in profesionalnem razvoju. Osebna odgovornost je postavljena v središče zaščite lastne integritete in je ključna pri vzgoji otrok.

3. Integriteta: Osebna integriteta vključuje občutja, vrednote, razmišljanja ter spoštovanje sebe in drugih. Skozi življenje se srečujemo s konflikti med integriteto in sodelovanjem, in otroci se včasih odrečejo svoji integriteti v zameno za pozornost in naklonjenost pomembnih odraslih. Skrb za otrokovo integriteto je ključna za njihov razvoj kot posameznikov.

4. Avtentičnost: Avtentičnost pomeni biti iskren in verodostojno izražati sebe, namesto igranja vlog. Ta vrednota je ključna za topel stik med odraslimi in otroki, razvoj osebne avtoritete ter reševanje sporov v skupini.

Vse te vrednote tvorijo temelje vrtca Volkec in vodijo v njihovem pristopu do vzgoje in razvoja otrok.